Mijn klas neemt deel

 

U en uw klas nemen deel aan het project Toekomst van Kerkrade. Het project omvat de volgende onderdelen:
 
 
 

Week 3, 4 en 5: Discovery Center Continium bezoeken

Als start van het project brengen de leerlingen een bezoek aan Discovery Center Continium (Museumplein 2 te Kerkrade). Door te experimenteren ontdekken ze diverse aspecten van duurzaamheid, zoals bewust omgaan met energie in de eigen woonomgeving, duurzaamheid en verkeer, duurzaamheid en voeding, duurzaamheid en de afvalstroom en duurzaamheid in relatie tot levensstijl. 

Het tweede deel bestaat uit een programma in het Future Forum Theater van het Continium, waarbij leerlingen met stemkastjes het verloop van een interactief programma rondom economische, sociale en ecologische duurzaamheid kunnen beïnvloeden. Het bezoek aan het Continium wordt afgesloten met een korte film waarin de leerlingen op een onderhoudende manier worden meegenomen langs voorbeelden van duurzame ontwikkelingen in de gemeente Kerkrade.
 
U dient het bezoek aan het Continium bij voorkeur voor week 5 te hebben afgelegd. Vooraf reserveren is noodzakelijk en doet u telefonisch via 045-5676050 of per e-mail: boekingen@continium.nl
 
 

Vanaf week 3: Materiaal onderzoekscontainer beschikbaar

Na hun bezoek aan het Continium krijgen de leerlingen een onderzoeksopdracht om het verbruik van energie in hun eigen omgeving te gaan onderzoeken. Hiertoe wordt u voorzien van lesmateriaal en  werkbladen, waarmee u een klassikale les ter voorbereiding kunt verzorgen en uw leerlingen thuis opdrachten kunnen maken. Ter afsluiting bespreekt u de gevonden resultaten van de opdrachten klassikaal.
 
 

Week 4, 5 en 6: Wijk van Morgen bezoeken 

Als de resultaten van hun onderzoek bekend zijn, brengen de leerlingen een bezoek aan de Wijk van Morgen op het European Science and Business Park Avantis te Heerlen/Aken (Tesla 1, Heerlen). Voor zover mogelijk gaan de leerlingen op de fiets naar Avantis en fietsen naar Hier krijgen ze een gerichte rondleiding langs de duurzame technieken die toegepast zijn/worden bij de realisatie van “de wijk van morgen”. 
 
Het bezoek aan de Wijk van Morgen dient voor 30 april 2013 te worden afgelegd. Ook dit bezoek moet vooraf gereserveerd worden via de Afdeling Reserveringen van het Continium, t: 045-567 6050, e: boekingen@continium.nl
 
 

Week 7 t/m 13: Ontwerp eigen Wijk van de Toekomst 

Na het bezoek aan de Wijk van Morgen krijgt de klas de gezamenlijke opdracht: ontwerp een wijk  voor hun Kerkrade van de toekomst. De, tijdens hun bezoek aan het Continium, opgedane kennis, het eigen onderzoek, de duurzaamheidsvoorbeelden in de gemeente Kerkrade en het bezoek aan “de wijk van morgen” dienen als informatie- en inspiratiebron voor hun eigen ideale, duurzame wijk. 

 
 

Week 14: Ophalen maquette, week 15: Prijsuitreiking en expositie wijken

De eindpresentatie in mei/juni bestaat uit de presentatie van 12 duurzame wijken (van de 11 deelnemende basisscholen scholen in Kerkrade) die gezamenlijk het “Kerkrade van de toekomst” laat zien, gebaseerd op de ideeën en overtuigingen van de leerlingen. De 12 “duurzame wijken” van het “Kerkrade van de toekomst”, zullen in een expositie op locatie te zien zijn en door een jury worden beoordeeld.
 

De expositie “Kerkrade, jouw duurzame toekomst” zal in mei te zien zijn bij Discovery Center Continium.

 

NB Ophalen maquettes
In week 14 zal een Continiummedewerker de maquettes bij u op school komen ophalen. Handig is het als de maquette en het A4-tje met beschrijving van de wijk gereed staan. Voor deze dagen is gekozen omdat we dan de maquettes direct in het Kunstwarenhuis kunnen plaatsen.

 

NB Ophalen gele Duurzaamheids-container 
De gele duurzaamheidscontainer en –banner zullen apart opgehaald worden om deze voor het volgende schooljaar weer aan te vullen, te controleren en evt. herstellen waar nodig. Deze containers en banners halen we in week 14 op bij u op school.

 

Digitale verslaglegging

De leerlingen leggen hun ervaringen tijdens de verschillende onderdelen van het project en de resultaten van de opdrachten die zij doen, op digitale wijze vast. Zo blijven ze ook zichtbaar en kunnen ze als inspiratie dienen voor toekomstige groepen die met het project aan de slag gaan. Via een speciale inlogcode (die u als leraar ontvangt) kunnen ze verslagen uploaden op hun persoonlijke pagina van deze website en via sociale media als Hyves, YouTube en Twitter houden ze de andere groepen en geïnteresseerden op de hoogte van het verloop van het project met korte berichtjes en filmpjes.