Continium – Discovery Center Kerkrade

 

Discovery Center Continium te Kerkrade heeft in opdracht van de Gemeente Kerkrade het project Toekomst van Kerkrade ontwikkeld en voert dit de komende drie jaren ook uit. Met het project de kinderen van Kerkrade fascineren voor wetenschap en techniek in hun dagelijks leven én hen bovendien te prikkelen na te denken over een duurzame toekomst, past uitstekend in de missie van het Continium. Het Continium wil, in al haar activiteiten, de bezoeker/deelenemer vanuit zijn eigen perspectief de samenhang tussen wetenschap, industrie en samenleving in verleden, heden en toekomst laten zien en ervaren. We stimuleren bezoeker/deelnemer actief te participeren in activiteiten en in de samenleving en willen zo een rol vervullen in het vormgeven van een duurzame toekomst. 

 

Meer informatie: www.continium.nl