HEEMwonen

 

HEEMwonen wil een steentje bijdragen aan duurzaamheid en een beter milieu. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van energiebewust bewonersgedrag en lokale energieopwekking via zonne-energie.
Voor onze woningen nemen wij al jaren onze verantwoordelijkheid wat betreft duurzaamheid. We passen bijvoorbeeld waar mogelijk/zinvol zonneboilers, warmtepompen, HR++glas, HR-ketels, warmte-koudeopslag (WKO) en zonnepanelen toe. We blijven ons daarnaast inzetten voor duurzaamheid op een hoger schaalniveau: duurzame wijken en duurzame gebiedsontwikkeling. De stadsdeelvisies en wijkontwikkelingsplannen bieden wat dit betref volop kansen. Wij grijpen die kans, voor zover de investering verantwoord is, onze financiële speelruimte dit toelaat en andere partijen ook hun verantwoordelijkheid nemen. Zo investeren we bijvoorbeeld fors in de ‘Bestaande Wijk van Morgen’ in Kerkrade-West.

 

Meer informatie: www.heemwonen.nl.