Wonen Limburg

 

Duurzaamheid omvat meer dan energiebesparing, verantwoord materiaalgebruik en ecologie. Bij duurzaamheid gaat het om het vinden van een evenwicht tussen aandacht voor mensen (‘people’), natuur en milieu (‘planet’) en de continuïteit van organisaties (‘profit’). Thema’s als duurzaam innoveren, Cradle to Cradle, het reduceren van CO2-uitstoot en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke onderwerpen. Op een aantal gebieden heeft duurzaamheid gevolgen voor Wonen Limburg. Met betrekking tot ‘people’ gaat het bij Wonen Limburg bijvoorbeeld om goed werkgeverschap, vertonen van voorbeeldgedrag, stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven en creëren van bewustwording.  Bij ‘planet’ denken we aan energieverbetering van woningen en het maken van afspraken over materiaalgebruik in ons woningbezit. ‘Profit’ heeft te maken met zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen en het (minimaal) op peil houden van de waarde van het vastgoed.

 

Meer informatie: www.wonenlimburg.nl