Zuyd

 

Zuyd speelt een cruciale rol bij de ondersteuning van bedrijven door de ontwikkeling van kennis en innovatie. Om die reden verricht Zuyd toegepast onderzoek in opdracht en in samenwerking met overheden, bedrijven en instellingen. Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen van praktisch toepasbare kennis die relevant is voor de regio. Vanuit het zwaartepunt “Nieuwe energie, nieuwe materialen en transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving” vindt regionale samenwerking plaats onder andere in De Wijk van Morgen. In de projecten komen praktijkgerichte thema’s aan bod, zoals nieuwe vormen en toepassingen van energie, transitiestrategieën, de toepassing van nieuwe materialen in een bebouwde omgeving, de vermindering van het energiegebruik en de uitstoot van CO2 – cradle to cradle-gedachte –, duurzaamheid, nanotechnologie en het gebruik van slimme materialen.

Meer informatie: www.zuyd.nl en www.dewijkvanmorgen.nl